تلفن تماس: 66595762-021

معاینات بدو استخدام

(مطابق ماده 90 قانون تامین اجتماعی)که برای شروع به کار هر فرد مشمول بیمه تامین اجتماعی الزامیست

معاینات بازگشت به کار شامل کلیه

معاینات بازگشت به کار شامل کلیه (حوادث شغلی – بیماریهای شغلی –بیماریهای عمومی)

اختلالات خواب

مرکزتخصصی طب کار آرمین بامجوز وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی تهران، اختلالات خواب (مشاوره- درمان )

صدور کارت سلامت رانندگان

مرکزتخصصی طب کار آرمین بامجوز وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی تهران، صدور کارت سلامت رانندگان

معاینان ادواری (دوره ای )

مرکزتخصصی طب کار آرمین بامجوز وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی تهران، معاینان ادواری (دوره ای )مطابق ماده 92 قانون کار

پزشکی

مزایای خدمات طب کار چیست

مزایای خدمات طب کار چیست این خدمات مزایای زیادی برای کارفرمایان و کارمندان دارند، از جمله: باعث حفظ سلامت کارمندان و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار

Read More »
پزشکی

انواع آزمایشات طب کار چیست

. انواع آزمایشات طب کار چیست این آزمایشات به بررسی وضعیت افراد قبل و بعد از استخدام می‌پردازند و شامل ارزیابی وضعیت روحی و جسمانی

Read More »